ในกล่องคือคุณภาพที่ล้นเกินคาดเป็นกะทิ 100%จากมะพร้าวพันธ์ุดี เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด  เราคัดเลือกทุกลูกอย่างพิถีพิถันเพื่อนำมาคั้นความหอม มัน สด ด้วยระบบ cold aseptic เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง บรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ และคงความหอม มัน สด สะอาด ของกะทิแบบธรรมชาติ
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ใช้สะดวก มีหลายขนาดให้เลือกใช้กับทุกครอบครัว
"พร้าวหอม หอม มัน เหมือนคั้นสด"


กะทิพร้าวหอม

กะทิ 100%
ตราพร้าวหอม
ขนาด 250 มิลลิลิตร

กะทิ 100%
ตราพร้าวหอม
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร